3 lipca 2019

Doświadczenie

  • Członek Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa SLK/BO/3067/01
  • Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, w ograniczonym zakresie w  specjalności drogowej i mostowej – SLK/0270/POOK/04;
  • Uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej bez ograniczeń523/0.
  • Członkostwo w Izbie Coachingu – Standardy pracy oraz kodeks etyczny zgodny z wymogami Izby Coachingu oraz ICF.
  • Certyfikat PRINCE2
  • Szkolenia PMI – w trakcie certyfikacji PMP  m.in: Skuteczne zarządzanie projektami; Zarządzanie kosztami, ryzykiem i jakością w projekcie; Narzędzia wspomagające realizację projektów; Zarządzanie zespołem projektowym i komunikacja
  • Studia typu Executive MBA – Wprowadzenie do teorii i praktyki gospodarki wolnorynkowej; Kierowanie ludźmi; Rachunkowość zarządcza; Marketing; Komunikacja w organizacji i  zarządzaniu; Finansowe koncepcje dla menedżerów; Zarządzanie w złożonych organizacjach; Zarządzanie strategiczne; Zarządzanie jakością; Zagadnienia prawne zarządzania – Polska i UE
  • Bieżący udział w certyfikowanych szkoleniach z zakresu coachingu, zarządzania projektami, prawa budowlanego, prawa ochrony środowiska oraz administracyjnego
  • Szkolenia z języków programowania komputerowego
  • Auditor Zintegrowanego Systemu Zarządzania: wg norm ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i PN-N-18001
projektant budowlany Żory

Zapraszam na profil na LinkedIn