2 lipca 2019

O mnie

Project Management

Project Management Żory

Ponad dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe stale rozwijane poprzez specjalistyczną edukacjęJako Kierownik Projektu korzystam z praktycznych doświadczeń inżynierskich, nowoczesnych metodyk zarządzania projektami oraz coachingowego stylu zarządzania. Początek edukacji oraz doświadczeń, sięga Wydziału Budownictwa Politechniki Śląskiej w Gliwicach, rozwijanej w strefie nauk o zarządzania na poziomie studiów MBA Szkoły Biznesu Politechniki Krakowskiej oraz Central Connecticut State University;  certyfikacji PRINCE2, szkoleń PMI, IPMA. Naukowy rozwój rozwijałem także w obszarze Ochrony Środowiska oraz Zarządzania Inżynierią Produkcji poprzez studia w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach gdzie rozpocząłem ścieżkę w kierunku interdyscyplinarnego powiązania nauki oraz doświadczeń w obszarze związanym z ekofilozofią oraz rozwojem idei zrównoważonego biznesu. Uczestniczyłem poprzez to w Seminarium Doktorskim z zakresu Ekonomii, Nauk o Zarządzaniu w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej; obecnie rozwój naukowy związanych jest z dziedziną coachingu oraz jego praktycznego zastosowania w codziennym życiu oraz zarządzaniu projektami.

Inspektor Nadzoru, Kierownik Budowy, Projektant

inspektor nadzoru Żory

Członkostwo w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa

 • uprawnienia do nadzorowania prac w specjalności konstrukcyjno-budowalnej, drogowej i mostowej nr 523/01
 • uprawnienia projektowe w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, drogowej i mostowej 270/04
 • członek Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa SLK/BO/3067/01

Coaching

coaching Żory

Indywidualne spotkania w zakresie life coachingu dla osób zainteresowanych rozwojem osobistym oraz zawodowym. Standardy pracy oraz kodeks etyczny zgodny z wymogami Izby Coachingu oraz ICF.

Wykształcenie:

 • Politechnika Śląska w Gliwicach – Wydział Budownictwa
 • Politechnika Krakowska  Szkoła Biznesu – Central Connecticut State University, MBA
 • Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach – Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Ochrona Środowiska
 • Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – Seminarium Doktoranckie, Ekonomia, Nauki o Zarządzaniu
 • Uniwersytet Śląski – Wydział Nauk Społecznych – Instytut Filozofii, Doradztwo filozoficzne i Coaching

Zainteresowania:

 • muzyka
 • literatura
 • motocykle
 • góry
 • tenis
 • programowanie