12 lipca 2019

Coaching

Coaching (z ang. coaching – korepetycjetrenowanie) – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

Charakterystyka

Osoba, która korzysta z usług coacha określana jest mianem coachee lub klientem. Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi. Dzięki coachingowi klienci ustalają bardziej konkretne cele, optymalizują swoje działania, podejmują lepsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności. Coaching jest procesem, którego głównym celem jest wzmocnienie klienta oraz wspieranie go w samodzielnym dokonywaniu zamierzonej zmiany w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby.

Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:

 • jest dobrowolny
 • wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
 • pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
 • jest zbudowany na bazie pytań
 • pobudza do myślenia
 • dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
 • prowadzi do świadomego dokonywania zmian
 • skupia się na osiąganiu celów

Istotą szkolenia jest wykorzystanie zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania. Coaching to indywidualna praca z coachem, pozwalająca rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.

Coach “nie musi mieć doświadczenia ani specjalistycznej wiedzy w dziedzinie”, która jest przedmiotem szkolenia zachowań, podejmowania decyzji (“coachingu”). Posiadanie wiedzy specjalistycznej może być pomocne, ponieważ jednak coach w relacji z klientem “nie pełni funkcji mentora, konsultanta czy doradcy”, taka wiedza nie jest niezbędna. Najistotniejsze są kwalifikacje coacha, związane z kierowaniem procesami uczenia czy dokonywania zmian. Relację coacha z klientem można określić jako partnerską. Coach nie podchodzi do klienta z pozycji eksperta, autorytetu czy osoby uzdrawiającej. Coach i klient wspólnie ustalają cel, format i oczekiwane wyniki ich pracy. Klient nie zrzuca odpowiedzialności za powyższe na coacha ani też coach nie decyduje się na podjęcie pełnej odpowiedzialności za całość procesu.

Rodzaje coachingu

 • Coaching personalny – nastawiony na rozbudowę sfery wewnętrznej człowieka.
 • Life coaching – nastawiony na relacje i życie osobiste.
 • Coaching zawodowy – związany z rozwojem, karierą.
 • Executive coaching – praca z kadrą zarządzającą przedsiębiorstw.
 • Coaching inwestycyjny – związany zazwyczaj z osobistymi inwestycjami 
 • Coaching biznesowy – nastawiony na rozwój biznesu.
 • Coaching grupowy – nastawiony na radzenie sobie z podobnymi wyzwaniami, przed którymi stoją uczestnicy szkolenia, np. problemy w związkach, relacjach w środowisku pracy, efektywność, przywództwo według Coaching Institute Polska.

Life coaching – rodzaj coachingu, koncentruje się na osiąganiu celów osobistych; obejmuje: plany życiowe, wizję w życiu, wybitną dbałość o siebie, związki (dla singli, par i rodzin), zdrowie i urodę, kreatywność, wolność finansową, organizację, problemy z dziećmi, nastolatkami i studentami, deficyty uwagi. Life coaching skupia się na wzroście jakości życia poprzez rozwiązywanie osobistych problemów i odnajdywanie drogi do osiągnięcia postawionych celów. Jest mocno nastawiony na rezultaty i stosowanie skutecznych narzędzi.

Izba Coachingu – polska organizacja branżowa (izba gospodarcza) o deklarowanej niezależności, reprezentująca interesy środowiska coachingowego w Polsce. Pierwsza na świecie izba gospodarcza zrzeszająca przedsiębiorstwa świadczące usługi z obszaru coachingu. Siedzibą organizacji jest Warszawa. 

Celem strategicznym organizacji jest powołanie zawodu coacha, wyznaczenie standardów zawodowych i propagowanie idei coachingu w Polsce. Zadaniem izby jest m.in. promowanie jakości usług, pomoc w nawiązywaniu kontaktów zawodowych z partnerami polskimi i zagranicznymi, współpraca i wymiana doświadczeń z organizacjami zrzeszającymi podmioty prowadzące działalność gospodarczą, prowadzenie doradztwa organizacyjnego, technicznego i ekonomicznego, dokonywanie ekspertyz, badań marketingowych oraz usług konsultingowych, tworzenie branżowych oraz środowiskowych klubów członkowskich, a także wydawanie czasopisma o coachingu.

Organizacja działa na rzecz poprawy jakości usług, integracji środowiska, reprezentacji interesów zawodowych, a także upowszechniania wiedzy o zawodzie.

Izba, wraz ze Stowarzyszeniem Coachów Polskich, ma największe w Polsce znaczenie zawodowe, jednak opinie członków organizacji nie są wiążące pod względem prawnym. Izba opracowała Kodeks Etyczny Coacha, który promować ma dobre praktyki branżowe.

Źródło:

 • O’Neill, M. B. (2005). Coaching dla kadry menedżerskiej. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS sp. z o.o.
 • //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Izba_Coachingu&oldid=54519381
 • //pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Coaching&oldid=57099648
 • Rogers, J. (2016). Menedżer jako coach. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne sp. z o.o.
 • Sidor-Rządkowska, M. (2009). Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Kraków: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
 • Sidor-Rządkowska, M. (2012). Profesjonalny coaching. Zasady i dylematy etyczne w pracy coacha. Warszawa: Wolters Kluwer Polska sp. z o.o.
 • Wilczyńska, M., Nowa, M., Kućka, J., Sawicka, J. i Sztajerwald, K. (2013). Moc coachingu. Gliwice: Wydawnictwo Helion.

W celu zapoznania się z ofertą Coachingu zapraszam do kontaktu.